Archive | april 2013

Partnerski odnos

Za detetov razvoj u okviru vaspitno-obrazovnog procesa u školi važno je da se nađe roditelj, koji je spreman učiti o sebi i svome detetu, nastavnik koji nije samo prenosilac znanja, već ujedno učesnik, savetnik deteta i roditelja. Partnerstvo roditelja i nastavnka će dovesti do unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

U cilju ostvarivanja partnerskih odnosa između roditelja i nastavnika, nije neophodno samo da su nastavnici ti koji će pronaći adekvatan način komuniciranja i zbližavanja s roditeljima, već je od velike važnosti da i sami roditelji usavršavaju sebe i svoje znanje vezano za pedagošku kompetenciju jer tek tada kada obe strane daju svoj doprinos, možemo govoriti o ostvarivanju obostranog i ravnopravnog partnerstva roditelja i nastavnika, a time i cele škole.

Preduslovi za aktivno uključivanje roditelja u proces unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa:

–         otvorenost celokupne školske zajednice, nastavnika i školskog kolektiva

–         veće mogućnosti pedagoškog orazovanja i usavršavanja roditelja i nastavnika

–         nastojanje šire društvene zajednice za stvaranje uslova, sredstava

Dakle, u koliko želimo pomoći deci, trebamo ih pokušati upoznati i shvatiti u celosti, a to je moguće jedino aktivnim uključivanjem roditelja u proces vaspitanja i obrazovanja jer su oni najprimereniji detetovi vaspitači i učitelji, koji nastavnicima mogu pružiti najkorisnije informacije o detetu koje će biti kamen temeljac za stvaranje partnerstva među roditeljima i nastavnicima, ali i u unapređivanju procesa usmerenog na dete.

partneri

Osamostaljivanje učenika korišćenjem nastavnih listića

Savremena pedagogija posebno ističe princip obrazovanje za samoobrazovanje. Osnovna škola pruža osnovu za celokupno dalje obrazovanje, treba da razvije interes i sposobnosti za samostalno učenje i rad.

U razvijanju i negovanju sposobnosti i navika za samostalan rad primarni zadaci su:

–    naučiti učenika da čita

–    da se služi knjigom kao osnovnim izvorom saznanja

U toku rada sa nastavnim listićima učenik savlađuje veštinu služenja pisanim materijalom,

savlađuje tehniku pismenog komuniciranja, gde sve više živu reč nastavnika zamenjuje:

–    tekst

–    pismeno uputstvo

–    zadatak

–    informacija

–    skica

–    ilustracija itd.

U procesu korišćenja nastavnih listića učenik  je redovno i pravovremeno informisan da li

je i u kojoj meri savladao određeno gradivo. Time se postepeno upućuje u odgovarajuće oblike

samokontrole koja ima visoku pedagošku vrednost.

RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

• Predstavi sadržaje što očiglednije: pokaži, napiši, demonstriraj, koristi fotografije, slike,  objekte iz okruženja,  audio i video materijale…

• Zadaci individualizovani, odmereni

• Kratke, jasne  instrukcije (mali koraci).

• Češće podsticanje, pohvale, nagrade..

•  Više pomoći uz dodatna objašnjenja i uputstva

• Obezbedi vreme i mesto da se završi zadatak

• Obezbedi pomoć drugova

Prilagođavanje razlikama

Razlike među učenicima istog odeljenja imaju neposredan uticaj na učenje i formiranje ličnosti: hronološka dob, razlike u predznanju, razlike u tempu mentalnog razvoja. Prema takvim učenicima ne možemo imati iste zahteve.

Danas se sve više vodi računa o izradi novih udžbenika, priručnika  i radnih svezaka za učenike redovnih škola, koji se delimično  mogu koristiti u radu sa decom sa intelektualnom ometenošću. Najčešće nastavnik mora sam da osmisli i uradi sadržaj nastavnog  listića, shodno tome kojem učeniku (ili grupi) je namenjen. Nastavite sa čitanjem